Platform Search & Selection

Het Platform Search & Selection is het initiatief van een groep werving & selectie-bureaus en van de ABU die het Platform ondersteunt bij de opstart.
Doel van het Platform Search & Selection is verbinden, informeren en inspireren van werving- en selectiebureaus. Kwaliteitsbewustzijn, innovatie van de dienstverlening en het creëren van onderscheidend vermogen staan daarbij centraal.

Wat we bieden

Verbinden & Inspireren

Het Platform Search & Selection is niet alleen vóór, maar vooral ook dóór deelnemers. Samen maken we de vereniging. Dat betekent dat van deelnemers niet alleen een contributiebijdrage wordt verwacht, maar ook dat zij bijdragen aan de ontwikkeling van het Platform..
Over de organisatie

Alhoewel het Platform een brede aanpak voorstaat, kan niet ieder bureau aansluiten bij het Platform. Deelnemers dienen te voldoen aan een aantal duidelijke voorwaarden.
Voorwaarden voor deelname

Als voorgenomen kennisleider van de Search & Selection-markt is het logisch dat het Platform Search & Selection de partij is die het beste de markt van bureaus voor werving & selectie en executive search in kaart kan brengen.
Meer over de Marktmonitor