Achtergrond

Het Platform Search & Selection is ontstaan vanuit een initiatief van een aantal bureaus voor werving en selectie en executive search, samen met de ABU die het Platform ondersteunt bij de opstart. Dit laatste vanuit de strategie van de ABU om per 2019 de ‘Alliantie van Werk‘ op te richten.

In samenwerking met ABN AMRO vond eind 2017 een eerste bijeenkomst plaats rondom de uitgave ‘Werving en Selectie 3.0 en de invloed van digitalisering‘. Dit Insightsrapport is geschreven door Han Mesters, als kennispartner betrokken bij het Platform, en Annette Zomerdijk, facilitator van het Platform.

Tijdens deze eerste bijeenkomst bleek dat er behoefte is aan onderlinge samenwerking op thema’s. Samen met kennispartner Recruitment Tech is daarbij het thema ‘Digitalisering in Recruitment’ verder uitgediept. Dit heeft geleid tot een goed bezocht seminar tijdens Demo-Day in juni 2018.

Het seminar gaf voldoende vertrouwen om met een groep van vijftien sympathiserende werving en selectie bureaus een businessplan te maken voor de start van een vereniging per 2019. Het heeft geresulteerd in de oprichting van het Platform Search & Selection.