Alliantie van werk

De Alliantie van werk verbindt relevante partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt. De partners in de Alliantie willen een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt. Zij bundelen hun kennis en kunde om meer invloed te krijgen in Den Haag en in de regio, en om hun markt te vergroten. Kwaliteit is het fundament onder de Alliantie. Alle deelnemers werken dan ook conform (inter)nationale wet- en regelgeving en hanteren statuten, kwaliteitscriteria en gedragsregels.

De Alliantie van werk bestaat op dit moment uit: