Voordelen lidmaatschap

Wat zijn de voordelen voor uw bureau, als deelnemer aan het Platform Search & Selection?

  • Ten minste vier keer per jaar participeren in inspirerende netwerkbijeenkomsten, exclusief voor deelnemers.
  • Kwaliteitsuitstraling: u mag het logo van het Platform Search & Selection op uw website plaatsen wanneer u voldoet aan het kwaliteits-statement van het Platform.
  • Uw bureau wordt als deelnemer vermeld op deze website (www.PlatformSearchSelection.nl).
  • Uw bureau mag gebruikmaken van de onderscheidende, gezamenlijk te ontwikkelen app voor kandidaten.
  • Participatie in de Marktmonitor, waar u uw eigen resultaten tegen kunt afzetten.

 

Het Platform Search & Selection staat een brede aanpak voor, maar deelnemers dienen aan een aantal harde voorwaarden te voldoen om een lidmaatschap voor het Platform te verkrijgen. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan staat niets meer in de weg om aan te sluiten bij het Platform.

Aanmelden als deelnemer Platform Search & Selection