Voorwaarden voor deelname

Alhoewel het Platform Search & Selection een brede aanpak voorstaat, kan niet ieder bureau deelnemer worden. Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende harde voorwaarden.

Het bureau:

 • is tenminste drie jaar economisch actief.
 • is actief betrokken bij het Platform, wat inhoudt dat zij bijdragen aan en aanwezig zijn bij bijeenkomsten. Om hieraan te kunnen voldoen, zijn er minimaal drie recruitment professionals bij het bureau werkzaam.
  (Wanneer er anderszins betrokkenheidsgarantie gegeven kan worden dan is dat bespreekbaar. Neem daarvoor contact met ons op).
 • geeft aan het Platform referenties op van zowel opdrachtgevers als kandidaten.
 • is financieel solide en betaalt de jaarlijkse contributie op tijd.
 • deelt gevraagde data ten behoeve van de Marktmonitor die het kennisleiderschap van het Platform zal gaan onderbouwen.
 • onderschrijft het kwaliteits-statement en verklaart daarmee te voldoen aan de normen van het Platform voor kandidaatbeleving.
 • is een fatsoenlijk ondernemer en houdt zich aan de gangbare normen met waarden van respect en vertrouwen.

Professioneel Bureau

Het deelnemende bureau mag zichzelf een ‘professioneel bureau’ noemen. Dit houdt volgens het Platform Search & Selection het volgende in:

 • Het bureau en zijn consultants hebben diepgaande kennis van het specialisme waarbinnen het bureau actief is.
 • Het bureau heeft consultants die zich ‘recruitment professionals’ mogen noemen.
 • Uit het businessproces spreekt vakmanschap.
 • Het bureau heeft een adviesrol naar de opdrachtgever, onder meer over de invloed van arbeidsmarktontwikkelingen op zijn vraagstuk en over recruitment-technieken.
 • Het bureau kan gedrag voorspellen en doet hiervoor testen bij kandidaten.
 • Het bureau heeft kennis van het onboarding-traject van de kandidaat bij de opdrachtgever.
 • Het bureau heeft de intentie dat de juiste kandidaat zich voor langere tijd bindt aan de opdrachtgever.

De bovenstaande opsomming zal door de Werktafel Kwaliteit nog ‘hard gemaakt’ moeten gaan worden: hoe en waarmee kan aangetoond worden dat het bureau voldoet aan de criteria?

Contributiebijdrage 2019

De contributiebijdrage als deelnemer van het Platform Search & Selection bedraagt regulier €1.500 per jaar.
Voor dit lopende jaar 2019 geldt het introductietarief van € 500,-