Arbeidsmarktontwikkelingen

Vanzelfsprekend worden deelnemers aan het Platform Search & Selection geïnformeerd over arbeidsmarktontwikkelingen middels relevante publicaties van CBS, CPB en UWV.

Maar belangrijker nog is dat het Platform als partner in de Alliantie van werk direct toegang heeft tot de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit biedt belangrijke voordelen aan de deelnemers. Denk hierbij onder andere aan de meest recente cijfers van de uitzendmarkt. Deze worden veelal de graadmeter van de economie genoemd.

Eveneens van belang zijn factsheets die beleidsmedewerkers op het niveau van de Alliantie maken van nieuwe wetsvoorstellen/regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn: AVG, het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in Balans’, etc.

Maar ook kennis en onderzoek over de Gig-economy (ofwel digitale platform economie) wordt binnen de Alliantie gedeeld.

Deze kennis en samenwerking binnen de Alliantie van werk geeft de deelnemers van het Platform Search & Selection een flinke voorsprong. Het is een belangrijk middel bij de adviesrol naar de opdrachtgever met betrekking tot de invloed van arbeidsmarktontwikkelingen op zijn vraagstuk.