Marktkennis

Kennisthema van het Platform: ‘Innovatie in Recruitment’

Het Platform Search & Selection heeft reeds eerder het onderwerp ‘Digitalisering in Recruitment’ geclaimd en hierover verschillende publicaties uitgegeven en seminars georganiseerd. Op dit gebied werkt het Platform actief samen met partner Recruitmenttech.
Uit recent onderzoek is gebleken dat bemiddelingsbureaus het inzetten van technologie en automatisering zien als één van de voornaamste uitdagingen.

‘Innovatie van Recruitment’ is echter breder dan digitalisering alleen. Denk hierbij aan nieuwe businessmodellen:

  • Kun je een businessmodel exclusief rondom bijvoorbeeld online-sourcing bouwen?
  • Wat betekent het dat ‘Talent has won’ in ons businessmodel?
  • Is het impresario-model voor kandidaten eindelijk haalbaar?
  • Neuro science / nieuwe inzichten vanuit de gedragswetenschappen.
    Zo weten we dat vanaf september 2019 bij Hogeschool Utrecht (HU) een master gevolgd kan worden in ‘people analytics’: het gebruik van technologie, gedragswetenschap en data bij human resource management.
    Dit zal door het Platform Search & Selection zeker gevolgd gaan worden.

 

Een Werktafel – bestaande uit deelnemers en kennispartners – zal met een voorstel komen waarin verder invulling wordt gegeven aan het thema ‘Innovatie in Recruitment’. Daarin zal tevens worden aangegeven wie en wat hier voor nodig is.