Publicaties

Het Platform Search & Selection heeft meegewerkt aan het Insightsrapport ‘Werving & Selectie 3.0 en de invloed van digitalisering‘ van ABN AMRO en aan het daaropvolgende seminar in september 2017.
In het tweede deel van dit rapport (vanaf blz. 9) wordt de werving en selectie markt ontleed tot drie deelsegmenten. Deze hebben elk hun eigen kenmerken en businessmodellen. Zo is er sprake van het segment Recruitment voor functies tot een jaarsalaris van € 50.000.
Functies met een jaarsalaris tussen de €50.000 en €125.000 vallen volgens het rapport in het segment Werving en selectie, en functies met een hoger jaarsalaris behoren tot het segment Executive search.

Ook heeft het Platform in juni 2018 een seminar georganiseerd over digitalisering in recruitment, in samenwerking met Recruitmenttech’s Demo-Day.

Whitepaper Platform Search SelectionNaar aanleiding hiervan heeft het Platform in november 2018 een whitepaper ‘Digitalisering in Recruitment’ uitgegeven. Het document kan hieronder worden gedownload.
Deze whitepaper stelt de belangrijkste vragen rondom digitalisering aan de orde:

  • Wat zijn de voordelen?
  • Wat is er aan recruitment-technologie te vinden op de Nederlandse markt?
  • Hoe kies je de juiste recruitment-technologie?
  • Blijft er nog wel een rol weggelegd voor de menselijke factor?

 
 Whitepaper Platform Search & Selection