Missie en doelstellingen

Missie Platform Search & Selection

Het Platform Search & Selection heeft als missie om werving en selectie bureaus en executive search bureaus te verbinden en te inspireren. Daarbij staan kwaliteitsbewustzijn, innovatie van de dienstverlening en het creëren van onderscheidend vermogen centraal. Hiermee dragen we bij aan het verder professionaliseren en vergroten van de sector.
Als vertegenwoordiger van de bij haar aangesloten werving & selectiebureaus / executive search bureaus is het Platform Search & Selection dé kennis- en opinieleider op het gebied van Search & Selection.

Doelstellingen Platform Search & Selection

Het Platform maakt een onderscheid:

  • Structurele doelstellingen zijn afgeleid van de missie en krijgen jaarlijks een specifieke invulling.
  • Korte termijn businessdoelstellingen moeten gerealiseerd zijn voor 2021.

Van de missie afgeleide doelstellingen:

  1. Autoriteit zijn op het gebied van kwaliteit en als zodanig (h)erkend worden door kandidaten en opdrachtgevers van de bureaus die bij het Platform zijn aangesloten.
  2. Kennisleider zijn op het gebied van werving en selectie en van executive search.
  3. Goede verstandhouding realiseren met de andere partijen in de Alliantie van Werk.

Onze korte termijn businessdoelstellingen:

  1. Tenminste twintig procent vertegenwoordigen van de markt van bureaus die binnen onze definitie vallen.
  2. Binnen twee jaar financieel onafhankelijk zijn.

 
In het businessplan van het Platform Search & Selection staat hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden.