Organisatie

Samen maken we het Platform Search & Selection! Behalve het bijdragen in de contributie vraagt dat ook een actieve rol van deelnemers om mee te helpen aan de ontwikkeling van het Platform. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan één van de Werktafels.

Deelnemersbijeenkomsten

Het Platform Search & Selection is pas geslaagd als de deelnemers het succesvol vinden. Het is daarom cruciaal om regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over de doelstellingen uit het businessplan en het realiseren daarvan.

Alles valt of staat immers met de betrokkenheid van de deelnemers en toegevoegde waarde die zij ervaren van deelname aan het Platform. En dit laatste zit niet alleen in het boeken van resultaat maar zeker ook in de gelegenheid om met branchegenoten te kunnen netwerken. Daarom wordt tenminste vier keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle deelnemers. Deze deelnemersbijeenkomsten zullen worden voorbereid door de Werktafels en het Kernteam. Hierbij kunnen ook de samenwerkingspartners of andere experts worden betrokken.

Kernteam

Het kernteam van de vereniging bestaat uit de voorzitter en één of twee deelnemers. Zij bereiden de grote bijeenkomsten voor, coördineren de Werktafels en dragen er zorg voor dat de afspraken uit het businessplan worden gerealiseerd. Het team vormt de externe vertegenwoordiging van het Platform, gaat klankborden met deelnemers en zorgt voor een gezond Platform in zowel kwalitatieve als financiële zin.

Een facilitator ondersteunt het kernteam door de organisatie en coördinatie van activiteiten op zich te nemen en betrokken te zijn bij alle Werktafels.

De voorzitter van het Platform Search & Selection is Fred Schrik.
De facilitator is Annette Zomerdijk.
De rol van kernteamlid is nog vacant.

Lees hier het interview van Werf& met voorzitter Fred Schrik.

Werktafels

De Werktafels zijn de ruggengraat van het Platform. Ze komen bijeen rondom een onderwerp en hebben een specifieke opdracht. Veelal werken ze samen met kennispartners en specialisten. Ze worden ondersteund door de facilitator. In iedere Werktafel zijn tenminste vijf deelnemers actief. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de volgende Werktafels:

 

Naam Werktafel Opdracht
Kwaliteit
  • Ontwikkeling Kandidatentool
  • Hard maken criteria ‘professioneel bureau’
Innovatie in Recruitment (DPA)
  • Voorstel hoe invulling te geven aan kennisleiderschap op het thema ‘Innovatie in Recruitment’
Data & Marktinformatie
  • Ontwikkeling van een Marktmonitor voor Search & Selection