Partners

Het Platform Search & Selection is gericht op het delen van kennis door samenwerking met elkaar én met partners.
Een moderne vereniging kan niet zonder kennis- en samenwerkingspartners. Het Platform ziet dergelijke partners als ‘vaste gasten’ van ons netwerk, waarmee nadrukkelijk geen commerciële relatie bestaat.

Onze kennispartners voor het thema ‘Innovatie van Recruitment’ zijn:

Martijn Hemminga (o.m. Recruitmenttech, academie voor arbeidsmarktcommunicatie, Werf&) en Geert Jan Waasdorp (o.m. Intelligence Group, academie voor arbeidsmarktcommunicatie).

Ook Dr. Kobe de Keere, universitair docent aan de UvA, is betrokken bij het Platform. Voor zijn onderzoek naar cultureel kapitaal houdt hij onder meer diepte-interviews met recruiters en analyseert video-opnamen van sollicitatiegesprekken.

Het Platform Search & Selection is voornemens om met de kennis- en samenwerkingspartners gezamenlijke activiteiten te gaan organiseren. Deze samenwerking ontstaat mede uit het (gedeeltelijk) hebben van dezelfde doelgroep: bureaus voor werving en selectie en voor executive search. Dan is het logisch om krachten te bundelen en interessante activiteiten voor bureaus gezamenlijk op te pakken. Dit kan gaan om het organiseren van evenementen, maar bijvoorbeeld ook om samenwerking op het gebied van marktcijfers.

Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartner Lintberg heeft via haar zusterbedrijf www.headhuntersinnederland.nl maar liefst 445 bureaus centraal in kaart gebracht. Deze zijn op verschillende manieren gerangschikt. Dat is een service voor opdrachtgevers die een werving en selectie bureau zoeken. Het Platform Search & Selection biedt deze bureaus de gelegenheid om elkaar op kennis-, kwaliteits- en innovatiegebied te verrijken.

Samenwerkingspartner www.recruitersunited.com is de beroepsvereniging van recruiters. Deze heeft niet alleen lidmaatschappen op individuele basis, maar eveneens voor bedrijven en bureaus. Deze laatste groep zouden we ook graag verbinden aan het Platform Search & Selection.